1 TCPIP-HOSTENT. 
     5 TCPIP-HOSTENT-HOSTNAME           PIC X(255).
     5 TCPIP-HOSTENT-NUM-ALIASES         PIC X(01).
     5 TCPIP-HOSTENT-ALIASES OCCURS 8 TIMES.
       10 TCPIP-HOSTENT-ALIAS           PIC X(255).
     5 TCPIP-HOSTENT-ADDRESS-TYPE         PIC 9(07).
     5 TCPIP-HOSTENT-ADDRESS-LENGTH        PIC 9(07).
     5 TCPIP-HOSTENT-NUM-ADDRESSES        PIC X(01).
     5 TCPIP-HOSTENT-ADDRESSES OCCURS 8 TIMES.
       10 TCPIP-HOSTENT-ADDRESS          PIC X(255).
   **************************************
   * TCP/IP RETURN CODES DATA STRUCTURE *
   * DO NOT CHANGE IT.         *
   **************************************
    1 TCPIP-RETURN-CODES.
     5 TCPIP-RETURN-CODE             PIC 9(07).
     5 TCPIP-RETURN-MESSAGE            PIC X(255).